Ρυθμίσεις

Καλύψεις

NN Direct Health

Όριο κάλυψης ανά ασφαλισμένο
€500.000
Νοσοκομεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό
true
Δωμάτιο και τροφή
Β Θέση
Ποσοστό κάλυψης και ποσό συμμετοχής ασφαλισμένου
€1.500 / νοσηλεία
Απευθείας κάλυψη
true
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
true
Αμοιβές Γιατρών & Αναισθησιολόγου
true
Κάλυψη για λοιπά έξοδα
true
Εξετάσεις, επεμβάσεις, θεραπείες χωρίς νοσηλεία
true
Κάλυψη για χημειοθεραπείες και ακτινοθεραπείες χωρίς νοσηλεία
true
Συνοδός ανηλίκου
true
Επείγουσα μεταφορά
true
Ανώτατο χρονικό όριο νοσηλείας
365 ημέρες
Tηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης
true

Δείτε αναλυτικά τις καλύψεις του προγράμματος

Όριο κάλυψης ανά ασφαλισμένο

Όριο κάλυψης ανά ασφαλισμένο

Με κάλυψη έως €500.000 ετησίως μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς ότι η ασφάλιση υγείας NN Direct Health σας καλύπτει σε κάθε ενδεχόμενο περιστατικό.

περισσότερα
Νοσοκομεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Νοσοκομεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Έχετε πρόσβαση σε όλα τα ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία στην Ελλάδα με απευθείας κάλυψη εξόδων στα συμβεβλημένα με την NN Hellas νοσοκομεία. Για να νιώθετε πιο ασφαλής, σας προσφέρουμε κάλυψη και σε νοσοκομεία στο εξωτερικό.

περισσότερα
Δωμάτιο και τροφή

Δωμάτιο και τροφή

Κάλυψη των εξόδων δωματίου και τροφής σε Β θέση νοσηλείας (δίκλινο δωμάτιο). 

περισσότερα
Ποσοστό κάλυψης και ποσό συμμετοχής ασφαλισμένου

Ποσοστό κάλυψης και ποσό συμμετοχής ασφαλισμένου

Με το πρόγραμμα ασφάλισης υγείας NN Direct Health καλύπτεστε στα έξοδα νοσηλείας σας ως εξής:

- 100% μείον το εκπιπτόμενο ποσό €1.500 ανά νοσηλεία σε συμβεβλημένα ιδιωτικά νοσοκομεία στην Ελλάδα
- 80% μείον το εκπιπτόμενο ποσό €1.500 ανά νοσηλεία σε μη συμβεβλημένα ιδιωτικά νοσοκομεία στην Ελλάδα
- 100% σε δημόσια νοσοκομεία
- 80% μείον το εκπιπτόμενο ποσό €1.500 ανά νοσηλεία σε νοσοκομεία στο εξωτερικό

Για την καταβολή της δικής σας συμμετοχής μπορείτε να επιλέξετε:

 • να γίνει απευθείας από εσάς
 • σε περίπτωση που είσαστε ασφαλισμένοι σε κάποιο δημόσιο ταμείο ή φορέα να γίνει εν μέρει ή εξολοκλήρου κάλυψη από αυτόν. 
  - Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να γνωστοποιήσετε κατά την εισαγωγή σας στο νοσοκομείο τον ΑΜΚΑ σας και το περιστατικό να καλύπτεται από το δημόσιο φορέα σας.
  Εάν το δημόσιο ταμείο/φορέας συνεργάζεται με το νοσοκομείο δεν απαιτείται καμία άλλη ενέργεια από την πλευρά σας. Σε αντίθετη περίπτωση, εξοφλείτε το ποσό της συμμετοχής σας στο νοσοκομείο, το οποίο θα λάβετε πίσω από το δημόσιο ταμείο/φορέα.
 • σε περίπτωση που διατηρείτε κάποια άλλη ασφάλιση ιδιωτικού φορέα (π.χ. ομαδικό ασφαλιστήριο) να γίνει εν μέρει ή εξολοκλήρου κάλυψη από αυτόν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα καταβάλετε το ποσό συμμετοχής σας στο νοσοκομείο και στη συνέχεια, ανάλογα με το περιστατικό και τους όρους της ομαδικής ασφάλισης, θα το λάβετε πίσω από τον ιδιωτικό φορέα.
 • σε περίπτωση που νοσηλευτείτε σε κάποιο από τα ειδικά συμβεβλημένα νοσοκομεία της NN Hellas η συμμετοχή σας θα απορροφηθεί εν μέρει ή εξολοκλήρου από το νοσοκομείο. Τα ειδικά συμβεβλημένα νοσοκομεία, εάν είσαστε κάτοχος τους ασφαλιστικού προγράμματος NN Direct Health, έχουν τη δυνατότητα να απορροφήσουν το 15% από το σύνολο των εξόδων νοσηλείας.
περισσότερα
Απευθείας κάλυψη

Απευθείας κάλυψη

Η κάλυψη των εξόδων της νοσηλείας σας προς το συμβεβλημένο ιδιωτικό νοσοκομείο γίνεται απευθείας από την NN Hellas, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια από την πλευρά σας, στην περίπτωση που έχει καλυφθεί το ποσό της συμμετοχής σας. Για νοσηλεία σε μη συμβεβλημένα, δημόσια και νοσοκομεία στο εξωτερικό, εσείς θα πρέπει να καταβάλετε το ποσό των εξόδων νοσηλείας στο νοσοκομείο και στη συνέχεια η NN Hellas θα σας καταβάλει τα αναγνωρισμένα έξοδα νοσηλείας μείον την εκάστοτε συμμετοχής σας.

περισσότερα
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Είμαστε στο πλευρό σας καλύπτοντας τα έξοδα νοσηλείας σας σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ).

περισσότερα
Αμοιβές Γιατρών & Αναισθησιολόγου

Αμοιβές Γιατρών & Αναισθησιολόγου

Σας παρέχουμε κάλυψη των αμοιβών του χειρουργού, του αναισθησιολόγου, του θεράποντα ιατρού και του ιατρού ειδικοτήτων.

περισσότερα
Κάλυψη για λοιπά έξοδα

Κάλυψη για λοιπά έξοδα

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας σας, μπορεί να προκύψει μία σειρά από έξοδα που αφορούν σε φάρμακα, διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις, φυσιοθεραπείες, έξοδα χειρουργείου, υγειονομικού υλικού, ειδικών υλικών, βηματοδότη, απινιδωτή και μοσχεύματα. Με την ασφάλιση υγείας NN Direct Health δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τυχόν επιπλέον χρεώσεις, καθώς προσφέρεται κάλυψη των εξόδων που προέκυψαν κατά τη νοσηλεία σας.

περισσότερα
Εξετάσεις, επεμβάσεις, θεραπείες χωρίς νοσηλεία

Εξετάσεις, επεμβάσεις, θεραπείες χωρίς νοσηλεία

Είσαστε εξασφαλισμένοι ακόμα και για περιστατικά που απαιτούν την ολιγόωρη παραμονή σας στο νοσοκομείο, όπως ιατρικές πράξεις, χειρουργικές επεμβάσεις και διαγνωστικές εξετάσεις που κρίνονται απαραίτητες να πραγματοποιηθούν εντός του νοσοκομείου, χωρίς νοσηλεία ή διανυκτέρευση. 

 • Ιατρικές πράξεις και διαγνωστικές εξετάσεις που κρίνονται ιατρικά αναγκαίες να πραγματοποιηθούν εντός του νοσοκομείου
  • Ενδοσκοπήσεις πεπτικού, ουροποιητικού και αναπνευστικού (περιλαμβανομένης της λήψης βιοψίας και ενδοσκοπικού χειρισμού)
  • Σπινθηρογραφήματα, αγγειογραφίες, καθώς και εξετάσεις πυρηνικής ιατρικής
 • Χειρουργικές επεμβάσεις και ιατρικές πράξεις
  • Χειρουργεία για λήψη βιοψιών
  • Χειρουργικές επεμβάσεις που δεν απαιτούν νοσηλεία
  • Ανάταξη τραυμάτων
  • Μικροεπεμβάσεις για καθαρισμό και συρραφή τραυμάτων
  • Μικροεπεμβάσεις με laser
  • Μικροεπεμβάσεις για την αφαίρεση επιφανειακών δερματικών βλαβών
 • Αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών υγείας στα εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείου
περισσότερα
Κάλυψη για χημειοθεραπείες και ακτινοθεραπείες χωρίς νοσηλεία

Κάλυψη για χημειοθεραπείες και ακτινοθεραπείες χωρίς νοσηλεία

Στις περιπτώσεις ιατρικών πράξεων που πραγματοποιούνται εντός του νοσοκομείου χωρίς να απαιτείται νοσηλεία ή διανυκτέρευση, συμπεριλαμβάνονται και οι χημειοθεραπείες και οι ακτινοθεραπείες.

Για τις υπόλοιπες εξετάσεις, επεμβάσεις και θεραπείες χωρίς νοσηλεία που καλύπτονται από το πρόγραμμα ασφάλισης υγείας NN Direct Health, ανατρέξτε στη σχετική ενότητα "Εξετάσεις, επεμβάσεις, θεραπείες  χωρίς νοσηλεία".

περισσότερα
Συνοδός ανηλίκου

Συνοδός ανηλίκου

Ποιός γονέας δεν θα ήθελε να βρίσκεται στο πλευρό του παιδιού του σε περίπτωση πιθανής νοσηλείας του; Η NN Hellas καλύπτει, μέσα από το πρόγραμμα ασφάλισης υγείας NN Direct Health, τα έξοδα δωματίου και τροφής που πραγματοποιούνται εντός του νοσοκομείου για συνοδό-γονέα ανηλίκου έως 14 ετών.

Δείτε αναλυτικά τι περιλαμβάνει η ασφάλιση υγείας για παιδιά.

περισσότερα
Επείγουσα μεταφορά

Επείγουσα μεταφορά

Εάν εξ’ αιτίας ατυχήματος ή ασθένειας νοσηλεύεστε σε κάποιο νοσοκομείο ή κέντρο υγείας το οποίο κρίνεται ως μη κατάλληλο για την αντιμετώπιση του περιστατικού σας, σε συνεργασία με την Greek Flying Doctors καλύπτεται η μεταφορά σας σε άλλο νοσοκομείο, με συνοδεία εξειδικευμένου ιατρού.

Συγκεκριμένα καλύπτονται τα έξοδα συντονισμού και οργάνωσης της μεταφοράς σας, τα έξοδα για ιατρική βοήθεια κατά τη διάρκεια της μεταφοράς σας, καθώς και το κόστος της μεταφοράς σας. Επιπλέον, κατά την μεταφορά σας και ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασής σας, η Greek Flying Doctors αναλαμβάνει τη μεταφορά ενός ατόμου ως συνοδό σας και του θεράποντα ιατρού σας, εάν το ζητήσετε.

Δεν υπάρχει ανώτατο όριο στην παροχή της Υπηρεσίας Επείγουσας Μεταφοράς.

Προϋποθέσεις μεταφοράς σας σε κατάλληλο νοσοκομείο

 • Ενημέρωση της Greek Flying Doctors για την περίπτωσή σας
 • Ιατρική ανάγκη για τη μεταφορά σας
 • Η κατάσταση της υγείας σας να επιτρέπει την ασφαλή μεταφορά σας

Οι ιατροί της Greek Flying Doctors μαζί με το θεράποντα ιατρό και τον ιατρό που σας παρείχε τις πρώτες βοήθειες θα αποφασίζουν από κοινού αν πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις.

Σημείωση: Η επιλογή νοσηλευτικής μονάδας ανήκει σε εσάς ή, σε περίπτωση που εσείς αδυνατείτε να εκφράσετε τη βούλησή σας, στους οικείους σας, εφόσον η επιλεγόμενη ιατρική μονάδα έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει το περιστατικό. Σε διαφορετική περίπτωση, η Greek Flying Doctors αποφασίζει για εσάς.

Με ποιο μέσο θα γίνει η μετακίνησή σας

Η μετακίνησή σας θα γίνει με ασθενοφόρο όχημα, αυτοκίνητο, αεροπλάνο και/ή ελικόπτερο. Η επιλογή του μέσου μεταφοράς γίνεται από τους ιατρούς της Greek Flying Doctors και τους θεράποντες ιατρούς του νοσοκομείου ή του κέντρου υγείας όπου νοσηλεύεστε, με γνώμονα την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά σας στο κατάλληλο για την περίθαλψή σας νοσοκομείο.

περισσότερα
Ανώτατο χρονικό όριο νοσηλείας

Ανώτατο χρονικό όριο νοσηλείας

Το πρόγραμμα ασφάλισης υγείας NN Direct Health σας καλύπτει έως και 365 ημέρες συνεχόμενης παραμονής στο νοσοκομείο, ανεξάρτητα εάν αυτή πραγματοποιείται σε μια ασφαλιστική περίοδο ή μεταξύ δύο. Το ανώτερο όριο των 365 ημερών νοσηλείας ισχύει επίσης αθροιστικά και για διαδοχικές νοσηλείες για την ίδια αιτία ή επιπλοκές που προήλθαν από αυτήν, εκτός αν απέχουν μεταξύ τους περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες.   

περισσότερα
Tηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης

Tηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης

Οι άνθρωποι της NN Hellas βρισκόμαστε δίπλα σας για να λύσουμε τυχόν απορίες σχετικά με τις παροχές και τη λειτουργία του προγράμματος NN Direct Health και για την προσφορά ασφάλισης υγείας.

 • Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή ψηφιακά:
  • 210 950 60 60
  • 800 100 60 60 (από σταθερό χωρίς χρέωση)
 • e-mail: info@nndirect.gr
περισσότερα
Back to Top
Θέλετε βοήθεια;
 •     Δωρεάν από σταθερό
  800 100 60 60
 • από κινητό και από το εξωτερικό
  +30 210 950 60 60

 • direct.NNHellas.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Λ. Συγγρού 198, 17671 Aθήνα ΤΗΛ 800 1006060, 210 9506060 E-MAIL info@nndirect.gr WEBSITE www.nndirect.gr