Συχνές Ερωτήσεις

Παροχές

Τι εννοούμε με τον όρο «συμβεβλημένα νοσοκομεία» στο πρόγραμμα υγείας NN Direct Health;

Με τον όρο "συμβεβλημένα νοσοκομεία" εννοούμε τα ιδιωτικά νοσοκομεία με τα οποία έχει έρθει σε συμφωνία η NN Hellas, προκειμένου να νοσηλεύεστε ως ασφαλισμένοι του προγράμματος ασφάλειας υγείας NN Direct Health και στα οποία σας παρέχουμε κάλυψη με απευθείας εξόφληση των εξόδων νοσηλείας σας. Απαραίτητη ενέργεια από την πλευρά σας είναι η αποπληρωμή της ετήσιας συμμετοχής σας, εάν και εφόσον απαιτείται. Το πρόγραμμα υγείας NN Direct Health, δεν σας καλύπτει σε περίπτωση που νοσηλευτείτε σε δημόσιο νοσοκομείο ή σε άλλο ιδιωτικό νοσοκομείο που δεν είναι συμβεβλημένο  με την ΝΝ Hellas.

Ήταν η απάντηση χρήσιμη;

Το πρόγραμμα NN Direct Health με καλύπτει 100% ή χρειάζεται να συμμετέχω και εγώ στα έξοδα νοσηλείας μου;

Με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης υγείας NN Direct Health συμμετέχετε στα έξοδα νοσηλείας σας έως €1.500 ετησίως.

Πιο συγκεκριμένα, εσείς αναλαμβάνετε να πληρώσετε στο συμβεβλημένο νοσοκομείο μέχρι το ποσό των €1.500 και η NN Hellas αναλαμβάνει να εξοφλήσει το υπόλοιπο των εξόδων νοσηλείας σας. Εάν έχετε καταβάλει εξολοκλήρου το ποσό των €1.500 κατά τη διάρκεια του έτους ισχύος του προγράμματος και προκύψει νέα νοσηλεία εντός του ίδιου έτους, η NN Hellas θα καλύψει το σύνολο των εξόδων νοσηλείας σας στο 100%, χωρίς καμία δική σας συμμετοχή. Δείτε περισσότερα για το κόστος ασφάλειας υγείας.

 

Ήταν η απάντηση χρήσιμη;

Μέχρι ποια ηλικία μπορώ να ασφαλίζομαι;

Μπορείτε να ενταχθείτε στο πρόγραμμα NN Direct Health μέχρι την ηλικία των 55 ετών και να παραμείνετε εφ' όρου ζωής. Στην περίπτωση ασφάλειας υγείας για παιδιά θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί οι 3 πρώτοι μήνες ζωής. Εφόσον είστε ήδη ασφαλισμένος στο NN Direct Health, τότε μπορείτε να ανανεώνετε το ασφαλιστήριο για όσα χρόνια εσείς θέλετε, χωρίς περιορισμό. Δείτε περισσότερα για το κόστος ασφάλειας υγείας.

Ήταν η απάντηση χρήσιμη;

Είναι το NN Direct Health κάρτα υγείας;

To NN Direct Health προσφέρει πολλές περισσότερες παροχές από μια απλή κάρτα υγείας. Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα  ιδιωτικής ασφάλειας υγείας που προσφέρει μεν υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και Πρόληψης όπως μια κάρτα υγείας αλλά κυρίως νοσοκομειακή κάλυψη υψηλού επιπέδου. Αναλυτικά:

 • Παρέχει ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης €500.000/ασφαλισμένο
 • Προσφέρει απευθείας 100% κάλυψη μείον τη δική σας συμμετοχή €1.500/ασφαλισμένο ετησίως
 • Καλύπτει τη νοσηλεία σε Β θέση (οι περισσότερες κάρτες υγείας δεν καλύπτουν νοσηλεία)
 • Καλύπτει τα έξοδα δωματίου και τροφής του συνοδού γονέα σε περίπτωση νοσηλείας ανηλίκου ασφαλισμένου έως 14 ετών
 • Καλύπτει χειρουργικές επεμβάσεις που δεν απαιτούν νοσηλεία
 • Καλύπτει χημειοθεραπείες και ακτινοθεραπείες  χωρίς νοσηλεία
 • Καλύπτει μικροεπεμβάσεις χωρίς νοσηλεία
 • Καλύπτει τις αμοιβές ιατρών (χειρουργού, αναισθησιολόγου και θεράποντος)
 • Παρέχει ολοκληρωμένη κάλυψη σε περίπτωση νοσηλείας σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ)

Παρέχει Υπηρεσίες Επείγουσας Μεταφοράς (οι περισσότερες κάρτες υγείας δεν καλύπτουν επείγουσα μεταφορά)

Ήταν η απάντηση χρήσιμη;

Για την κάλυψη της ετήσιας συμμετοχής μου των 1.500€ μπορώ να χρησιμοποιήσω και κάποιον άλλο φορέα αντί να καταβάλλω εγώ το ποσό; Π.χ ΕΟΠΥΥ ή κάποιο ομαδικό μου ασφαλιστήριο;

Για την καταβολή της δικής σας συμμετοχής υπάρχουν τέσσερις διαφορετικοί τρόποι από τους οποίους μπορείτε να επιλέξετε αυτόν που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σας. Πιο συγκεκριμένα η καταβολή μπορεί:

α) να γίνει απευθείας από εσάς.

β) σε περίπτωση που είσαστε ασφαλισμένοι σε κάποιο δημόσιο ταμείο ή φορέα να γίνει εν μέρει ή εξολοκλήρου κάλυψη από αυτόν. Εάν το δημόσιο ταμείο/φορέας συνεργάζεται με το νοσοκομείο δεν απαιτείται καμία ενέργεια από την πλευρά σας. Σε αντίθετη περίπτωση, θα εξοφλήσετε εσείς το ποσό της συμμετοχής σας στο νοσοκομείο και θα το λάβετε πίσω από το δημόσιο ταμείο/φορέα.

γ) σε περίπτωση που διατηρείτε  κάποια άλλη ασφάλιση ιδιωτικού φορέα (π.χ. εταιρικό ασφαλιστήριο) μπορεί να γίνει εν μέρει ή εξολοκλήρου κάλυψη από αυτόν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα καταβάλετε το ποσό συμμετοχής σας στο νοσοκομείο και στη συνέχεια, ανάλογα με το περιστατικό και τους όρους της ομαδικής σας ασφάλισης, θα το λάβετε πίσω από τον ιδιωτικό φορέα.

δ) σε περίπτωση που νοσηλευτείτε σε κάποιο από τα ειδικά συμβεβλημένα νοσοκομεία της NN Hellas να απορροφηθεί εν μέρει ή εξολοκλήρου από το νοσοκομείο. Τα ειδικά συμβεβλημένα νοσοκομεία, εάν είσαστε κάτοχος του ασφαλιστικού προγράμματος, έχουν τη δυνατότητα να απορροφήσουν το 15% από το σύνολο των εξόδων νοσηλεία σας.

 

Ήταν η απάντηση χρήσιμη;

Ποια άτομα μπορώ να ασφαλίσω με το πρόγραμμα ΝΝ Direct Health;

Με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης υγείας NN Direct Health σας παρέχουμε τη δυνατότητα να ασφαλίσετε τον εαυτό σας, την οικογένειά σας, καθώς και πρόσωπα από το στενό σας περιβάλλον.

Έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε είτε ένα μεμονωμένο ασφαλιστήριο, όπου θα ασφαλίζετε ένα άτομο που εσείς έχετε επιλέξει ή μόνο τον εαυτό σας, είτε ένα οικογενειακό ασφαλιστήριο, όπου θα ασφαλίζετε περισσότερα από ένα άτομα κάτω από το ίδιο ασφαλιστήριο. Πιο συγκεκριμένα, στα οικογενειακά ασφαλιστήρια, μπορείτε να ασφαλίσετε έως δύο ενήλικες από 19 έως 55 ετών και έως 5 παιδιά από 3 μηνών έως 18 ετών. Εφόσον κάποιος είναι ήδη ασφαλισμένος στο NN Direct Health, τότε μπορεί να ανανεώνεται το ασφαλιστήριο του για όσα χρόνια επιθυμεί, χωρίς περιορισμό.

Όσον αφορά την ασφάλιση ανηλίκων, για να ενταχθούν στο ασφαλιστήριο θα πρέπει να είστε ο νόμιμος κηδεμόνας τους. 

Ήταν η απάντηση χρήσιμη;

Αν μου συμβεί ατύχημα ή ασθενήσω ενώ βρίσκομαι σε απομακρυσμένη περιοχή, θα μεταφερθώ με την Greek Flying Doctors σε νοσοκομείο της επιλογής μου σε κάποιο μεγάλο αστικό κέντρο;

Ναι, η επιλογή του νοσοκομείου ανήκει σε εσάς ή, σε περίπτωση που εσείς αδυνατείτε να εκφράσετε τη βούλησή σας, στους οικείους σας. Η μεταφορά μπορεί να γίνει εφόσον το επιτρέπει η κατάστασή σας και εφόσον η επιλεγόμενη ιατρική μονάδα έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει το περιστατικό. Σε διαφορετική περίπτωση,  η Greek Flying Doctors αποφασίζει για εσάς. 

Ήταν η απάντηση χρήσιμη;

Έχω κάλυψη εάν νοσηλευτώ σε άλλο νοσοκομείο εκτός από τα συμβεβλημένα;

Το πρόγραμμα υγείας NN Direct Health, δεν σας καλύπτει σε περίπτωση που νοσηλευτείτε σε δημόσιο νοσοκομείο ή σε άλλο ιδιωτικό νοσοκομείο που δεν είναι συμβεβλημένο  με την ΝΝ Hellas.

Ήταν η απάντηση χρήσιμη;

Θέλω να νοσηλευτώ σε ανώτερη θέση νοσηλείας από αυτή που μου παρέχει το πρόγραμμά μου. Μπορώ;

Ναι.  Επειδή αναγνωρίζουμε το σημαντικό ρόλο ενός προσεγμένου περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της νοσηλείας σας, έχουμε φροντίσει τα έξοδα δωματίου και τροφής να αφορούν Β θέση νοσηλείας (δίκλινο δωμάτιο). Στην περίπτωση, ωστόσο, που επιθυμείτε για προσωπικούς λόγους να αναβαθμιστείτε σε ανώτερη θέση, θα επιβαρυνθείτε εσείς με τη διαφορά των εξόδων. 

Ήταν η απάντηση χρήσιμη;

Ποια είναι η διαφορά των ειδικών συμβεβλημένων από τα συμβεβλημένα ιδιωτικά νοσοκομεία;

Τα ειδικά συμβεβλημένα με την NN Hellas ιδιωτικά νοσοκομεία ακολουθούν προνομιακό καθεστώς σε σύγκριση με τα συμβεβλημένα νοσοκομεία, που αφορά στην κάλυψη των εξόδων νοσηλείας σας,  εφόσον επιλέξετε να κάνετε χρήση και του δημόσιου ασφαλιστικού σας φορέα.

Μεταξύ των δημόσιων ασφαλιστικών φορέων και των ιδιωτικών νοσοκομείων υπάρχει συμφωνία να συμμετέχουν οι φορείς στα έξοδα νοσηλείας σε ποσοστό που δεν ξεπερνά το 15% και το οποίο μπορεί να κυμαίνεται από 1-15% ανάλογα με το περιστατικό.

Στο ειδικά συμβεβλημένο με την NN Hellas νοσοκομείο ωστόσο,  εφόσον επιλέξετε να κάνετε χρήση του δημόσιου ασφαλιστικού σας φορέα (π.χ. ΕΟΠΥΥ) και εφόσον το περιστατικό καλύπτεται από αυτόν, υπάρχει συμφωνία με την NN Hellas το νοσοκομείο να καλύψει το 15% των εξόδων νοσηλείας σας, ανεξάρτητα από την εκτίμηση του δημόσιου ασφαλιστικού φορέα. Συνεπώς, στo ειδικά συμβεβλημένο  ιδιωτικό νοσοκομείο είναι πιο πιθανό να καλυφθεί έως και ολόκληρο το κόστος της ετήσιας συμμετοχής σας.

Ανατρέξτε στην ενότητα "Συμβεβλημένα Νοσοκομεία" για να ενημερωθείτε για τη λίστα με τα ειδικά συμβεβλημένα.

Ήταν η απάντηση χρήσιμη;

Σε περίπτωση που είμαι ήδη πελάτης σε άλλη εταιρεία και επιλέξω να αγοράσω το NN Direct Health και να σταματήσω το πρόγραμμα της άλλης εταιρίας θα ισχύουν από την αρχή οι περίοδοι αναμονής μου στο NN Direct Health πριν αρχίσει η κάλυψή μου ή ισχύει κάποια διαφορετική μεταχείριση;

Υπάρχει η δυνατότητα άρσης των περιόδων αναμονής υπό προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 800 100 60 60 (από σταθερά) ή στο 210 950 60 60 (από κινητά).

Ήταν η απάντηση χρήσιμη;

Από πού μπορώ να ενημερωθώ για το ποια είναι τα συμβεβλημένα ιδιωτικά νοσοκομεία στο πρόγραμμα NN Direct Health;

Για να μάθετε ποια είναι τα συμβεβλημένα ιδιωτικά νοσοκομεία που υπάγονται στο πρόγραμμα ασφάλισης υγείας NN Direct Health μπορείτε να:

 • επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στην ενότητα Υποστήριξη/Συμβεβλημένα Νοσοκομεία ή πατήστε εδώ 
 • καλέσετε το 24ωρο κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης στο 0800 100 60 60 (από σταθερό χωρίς χρέωση), ή 210 950 60 60 (από κινητό)
 • κατεβάστε στο κινητό σας ή το tablet σας την πρωτοποριακή μας εφαρμογή.

 

 

Ήταν η απάντηση χρήσιμη;

Σε ποια περίπτωση μπορώ να κάνω χρήση της Υπηρεσίας Επείγουσας Μεταφοράς;

Η Greek Flying Doctors αναλαμβάνει να σας μεταφέρει σε κατάλληλο νοσοκομείο στην Ελλάδα σε περίπτωση που νοσηλεύεστε λόγω ατυχήματος ή ασθένειας σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, το οποίο δεν είναι κατάλληλο για την αντιμετώπιση του περιστατικού σας.

Χρήση της Υπηρεσίας Επείγουσας Μεταφοράς πραγματοποιείται εφόσον υπάρχει πραγματική ιατρική ανάγκη για τη μεταφορά και η κατάσταση της υγείας σας επιτρέπει την ασφαλή μεταφορά σας.
 
 

Ήταν η απάντηση χρήσιμη;

Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση προγραμματισμένης Νοσηλείας ή Ημερήσιας Νοσηλείας;

Τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την προγραμματισμένη Νοσηλεία-Ημερήσια Νοσηλεία, καλέστε στο 210-36.86.886 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-17:00) προκειμένου να λάβετε τις απαραίτητες οδηγίες.

Κατά την εισαγωγή σας σε συμβεβλημένο νοσοκομείο για μια προγραμματισμένη Νοσηλεία, τα απαραίτητα παραστατικά που πρέπει να προσκομίσετε είναι:

 • Αστυνομική ταυτότητα 
 • Βιβλιάριο Υγείας 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδεχομένως να ζητηθούν επιπλέον παραστατικά

Ήταν η απάντηση χρήσιμη;

Διαδικασία αγοράς προϊόντος

Με ποιο τρόπο θα παραλάβω το ασφαλιστήριο μου;

Μετά την ολοκλήρωση της αγοράς του προγράμματος ασφάλειας υγείας NN Direct Health θα σας αποστείλουμε το ασφαλιστήριο ηλεκτρονικά, στο e-mail που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας.

Ήταν η απάντηση χρήσιμη;

Με ποιο τρόπο μπορώ να πληρώσω το ασφαλιστήριο μου;

Μπορείτε να εξοφλήσετε το ασφαλιστήριο σας εύκολα και γρήγορα, χρησιμοποιώντας ένας από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής:

Πληρωμή μέσω Web & Phone Banking

Μέσω της υπηρεσίας Web ή Phone Banking που διατηρείτε στις συνεργαζόμενες τράπεζες, χρησιμοποιήστε τον ειδικό 20ψήφιο κωδικό πληρωμής για να πληρώνετε το συμβόλαιό σας.

Με πιστωτική κάρτα

Μέσω του συστήματος Winbankτης τράπεζας Πειραιώς, χρησιμοποιείστε την πιστωτική σας κάρτα και εξοφλήστε εύκολα και γρήγορα το ασφάλιστρο.

Για να πληρώσετε online την δόση του ασφαλιστηρίου σας όπως αναγράφεται στο ειδοποιητήριο email που λάβατε, επιλέξτε "Πληρωμή". Μπορείτε να κάνετε την πληρωμή σας  χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.

 

Κατάθεση στην τράπεζα

Προσκομίστε το έντυπο του λογαριασμού σας στα ταμεία των συνεργαζόμενων με την NN Hellas τραπεζών και εξοφλήστε τον λογαριασμό σας εύκολα με τη χρήση του κωδικού πληρωμής.

 

Ήταν η απάντηση χρήσιμη;

Διαδικασία αποζημίωσης

Θα ελέγξετε την κατάσταση της υγείας μου πριν αγοράσω το NN Direct Health; Ποια είναι η διαδικασία;

Κατά τη διαδικασία αγοράς του προγράμματος ασφάλισης υγείας NN Direct Health θα ελέγξουμε το ιατρικό ιστορικό σας προκειμένου να προβούμε στην εκτίμηση της υγείας σας και τελικά της ασφαλισιμότητάς σας.

Με το πέρας του ελέγχου θα σας ενημερώσουμε για τα αποτελέσματα και είτε:

 • θα εγκρίνουμε άμεσα την αίτηση ασφάλισής σας, είτε
 • θα εγκρίνουμε την αίτηση ασφάλισής σας με επασφάλιστρο (αυξημένο ασφάλιστρο λόγω αυξημένου κινδύνου), είτε
 • θα ζητήσουμε την εξαίρεση κάποιων παθήσεων από την κάλυψη σας, είτε
 • θα σας ζητήσουμε τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και θα επιφυλασσόμαστε για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης ασφάλισής σας. Μετά τη λήψη των ιατρικών εξετάσεων θα σας καλέσουμε εκ νέου και θα σας ενημερώσουμε σχετικά με το αποτέλεσμα του ελέγχου ασφαλισιμότητάς σας, είτε
 • θα απορρίψουμε την αίτηση ασφάλισής σας.

Σε κάθε περίπτωση το τελικό ασφάλιστρο θα υπολογιστεί μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου ασφαλισιμότητας. 

Ήταν η απάντηση χρήσιμη;

Σε περίπτωση νοσηλείας μου, μπορείτε να με ενημερώσετε ποια διαδικασία ακολουθείται για την κάλυψή μου και την πληρωμή του νοσοκομείου;

Σε περίπτωση νοσηλείας σας  απαιτούνται 5 μόλις βήματα για την καταβολή της αποζημίωσης:

Βήμα 1ο: Νοσηλεία

Ενημερώστε το γραφείο κίνησης του νοσοκομείου για τη νοσηλεία σας και προσκομίστε τα απαραίτητα παραστατικά:

 • Αστυνομική ταυτότητα
 • Βιβλιάριο Υγείας, Συνταγολόγιο (εφόσον διαθέτετε)
 • Εξουσιοδότηση για πρόσβαση στην Ηλεκτρονική σας Συνταγογράφηση για περιορισμένο χρονικό διάστημα δηλώνοντας τον ΑΜΚΑ.

Βήμα 2ο: Το νοσοκομείο ενημερώνει την ΝΝ Hellas για τη νοσηλεία σας

Σας αποδεσμεύουμε από μία επιπλέον υποχρέωση καθώς το ίδιο το νοσοκομείο αναλαμβάνει να ενημερώσει την NN Hellas για την εισαγωγή σας. Χωρίς καμία συμμετοχή από την πλευρά σας, το νοσοκομείο αποστέλλει στην εταιρεία μας όλα τα απαραίτητα ιατρικά έγγραφα και πληροφορίες που αφορούν στη νοσηλεία σας.  Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η NN Hellas έχει το δικαίωμα να στείλει δικό της γιατρό για να σας εξετάσει ή για να ενημερωθεί από τον ιατρικό σας φάκελο, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδεχομένως να ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά. Η αποστολή όποιων δικαιολογητικών ζητηθούν από την Εταιρία είναι απαραίτητη για την εξέταση του αιτήματος κάλυψης των εξόδων νοσηλείας σας.

Βήμα 3ο: Κάλυψη

Η NN Hellas ενημερώνει  το νοσοκομείο για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας σας, σύμφωνα πάντα με τους όρους του προγράμματος ασφάλισης υγείας NN Direct Health και στη συνέχεια το νοσοκομείο σας γνωστοποιεί την κάλυψη της νοσηλείας σας.

Βήμα 4ο: Υπολογισμός αποζημίωσης

 Η NN Hellas καθορίζει το ποσό αποζημίωσης συνυπολογίζοντας εάν:

 • έχετε προβεί σε αναβάθμιση θέσης νοσηλείας 
 • έχετε καλύψει την ετήσια συμμετοχή σας 
 • έχετε χρησιμοποιήσει κι άλλον ασφαλιστικό φορέα

Βήμα 5ο: Καταβολή αποζημίωσης   

Η NN Hellas πληρώνει απευθείας στο νοσοκομείο τα έξοδα νοσηλείας που έχει εγκρίνει να αποζημιώσει.

 

Ήταν η απάντηση χρήσιμη;

Σε περίπτωση που ασφαλίσω άλλα πρόσωπα αντί του εαυτού μου, είτε ενήλικα είτε ανήλικα, πώς θα ελέγξετε την ασφαλισιμότητά τους;

Κατά τη διαδικασία αγοράς του προγράμματος υγείας NN Direct Health ελέγχουμε το ιατρικό ιστορικό όλων των ασφαλισμένων προκειμένου να προβούμε στην εκτίμηση της υγείας τους και τελικά της ασφαλισιμότητάς τους.

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να ασφαλίσετε κάποιον ενήλικα, ένας αρμόδιος εκτιμητής ασφαλιστικού κινδύνου (medical undewriter) της NN Hellas θα επικοινωνήσει μαζί του προκειμένου να ελέγξει το ιατρικό του ιστορικό. Το ιατρικό του ιστορικό θα σας κοινοποιηθεί κατόπιν συναίνεσης του άλλου ενήλικα.

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να ασφαλίσετε κάποιον ανήλικο θα μας ενημερώσετε εσείς για το ιατρικό του ιστορικό με την προϋπόθεση ότι είστε εσείς ο νόμιμος κηδεμόνας του. 

Ήταν η απάντηση χρήσιμη;

Τι θεωρείται επείγον περιστατικό;

Επείγον περιστατικό θεωρείται η απρόβλεπτη και αιφνίδια διαταραχή της υγείας κάθε ασφαλισμένου, λόγω ατυχήματος ή ασθένειας, που μπορεί, να επιφέρει απώλεια της ζωής του ή να έχει σαν συνέπεια, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, τη σημαντική επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του αν δεν του παρασχεθεί άμεσα και χωρίς καθυστέρηση ιατρική ή χειρουργική θεραπεία στο νοσοκομείο.

Ήταν η απάντηση χρήσιμη;

Δεν έχω προλάβει να πληρώσω ακόμη τη δόση για το ασφαλιστήριό μου Direct Health. Θα καλυφθώ σε περίπτωση νοσηλείας;

 • Εάν κατά την εισαγωγή σας για νοσηλεία, δεν έχετε αποπληρώσει την πρώτη δόση του συνολικού ασφαλίστρου σας δεν ενεργοποιείται η ασφαλιστική σας κάλυψη και η NN Hellas δεν αναλαμβάνει να σας παρέχει καμία κάλυψη.
 • Εάν δεν έχετε αποπληρώσει οποιαδήποτε επόμενη δόση, η NN Hellas θα αναλάβει να καλύψει τα έξοδα νοσηλείας σας, αφού πρώτα εξοφλήσετε εσείς το νοσοκομείο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι επίσης να μην έχει ακυρωθεί το ασφαλιστήριό σας και να εξοφλήσετε έστω εκ των υστέρων τις δόσεις που εκκρεμούν. Για να ενημερωθείτε για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσετε και για τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσετε στην εταιρεία προκειμένου να αποζημιωθείτε για τα έξοδα νοσηλείας σας που έχετε καταβάλει, επικοινωνήστε με το 24ωρο κέντρο εξυπηρέτησης του προγράμματος NN Direct Health στο 800 100 60 60 (από σταθερό χωρίς χρέωση) ή στο 210 950 60 60 (από κινητό).

Σε κάθε περίπτωση προκειμένου να μπορείτε να απολαμβάνετε τις παροχές και τα προνόμια του προγράμματος ασφάλισης υγείας NN Direct Health, θα πρέπει να πληρώνετε έγκαιρα το ασφάλιστρό σας. 

Ήταν η απάντηση χρήσιμη;

Διαδικασία μετά την αγορά

Με ποιο τρόπο γίνεται η ανανέωση του ασφαλιστηρίου μου κάθε χρόνο;

Τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την λήξη της ασφαλιστικής περιόδου, θα λάβετε e-mail το οποίο θα σας ενημερώνει για τους όρους, τις παροχές και το ύψος αυτών, καθώς επίσης και για το ασφάλιστρο για την νέα ασφαλιστική περίοδο.

Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να εξοφλήσετε το ασφάλιστρο εμπρόθεσμα, ώστε να ενεργοποιηθούν οι νέες καλύψεις και να λάβετε το νέο Ασφαλιστήριό σας μέσω e-mail.

Ήταν η απάντηση χρήσιμη;

Πώς μπορώ να ακυρώσω το ασφαλιστήριο μου;

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ακυρώσετε το ασφαλιστήριο σας, υπάρχουν τρείς διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να το κάνετε:

Α. Εναντίωση:

 • Αν θεωρείτε ότι το ασφαλιστήριο παρεκκλίνει από το περιεχόμενο της αίτησης ασφάλισης σας,  μπορείτε να εναντιωθείτε μέσα σε ένα (1) μήνα από την παραλαβή ασφαλιστηρίου  σας όπως αναγράφεται αναλυτικά στις παραγράφους Εξαιρέσεων, Ειδικών Εξαιρέσεων, Απαλλαγών και Παρεκκλίσεων (άρθρο 2 παρ 5. του Ν. 2496/1997).
 • Αν δεν παραλάβατε το έντυπο πληροφοριών του άρθρου 4 παρ. 3 περίπτωση Δ του ΝΔ 400/1970 ή εάν κατά την υποβολή της αίτησης σας για ασφάλιση παραλάβατε το έντυπο ελλιπές ή παραλάβατε το ασφαλιστήριο χωρίς τους όρους που διέπουν την ασφάλιση (άρθρο 2 παρ. 6 του Ν. 2496/1997), μπορείτε να εναντιωθείτε μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από την παραλαβή του αασφαλιστηρίου.

Το δικαίωμα εναντίωσης παύει να υφίσταται μετά την πάροδο δέκα (10) μηνών από την πληρωμή του πρώτου ασφαλίστρου.

Β. Υπαναχώρηση:

Αν για τον οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ακυρώσετε το ασφαλιστήριο σας, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός τριάντα (30) ημερών από την παράδοση του ασφαλιστηρίου σας.  Σε περίπτωση υπαναχώρησης η ασφάλιση καταργείται αναδρομικά.H προθεσμία άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης αναστέλλεται για όσο διάστημα ο συμβαλλόμενος έχει δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 6 του N. 2496/1997.

Γ. Καταγγελία:

Έχετε το δικαίωμα να καταγγείλετε τη σύμβαση ανά πάσα στιγμή συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα.

Σχετικά Έντυπα και Διαδικασία

Τα υποδείγματα δηλώσεων άσκησης των παραπάνω δικαιωμάτων υπάρχουν στο www.nndirect.gr στην ενότητα σημαντικά έγγραφα και στο ασφαλιστήριο σας.

Οφείλετε να συμπληρώσετε τις αντίστοιχες αιτήσεις εναντίωσης, υπαναχώρησης και καταγγελίας συμπληρώνοντας υποχρεωτικά:

 • τον αριθμό του ασφαλιστήριο
 • τον λόγο εναντίωσης/υπαναχώρησης/καταγγελίας
 • τον λογαριασμό σας IBAN

Χρειάζεται οπωσδήποτε να υπάρχει η υπογραφή και η ημερομηνία υπογραφής πάνω στην σχετική αίτηση. Αφού έχετε συμπληρώσει την αίτηση μπορείτε:

 • Να την αποστείλετε ταχυδρομικώς (ΝΝ Hellas, Λ. Συγγρού 198, 17671, Καλλιθέα) - Υπόψη: Τμήματος Direct Distribution
 • Να την αποστείλετε με email στο info@nndirect.gr ή
 • Να την φέρετε αυτοπροσώπως στα κεντρικά γραφεία της NN Hellas
Ήταν η απάντηση χρήσιμη;

Έχω χάσει το ασφαλιστήριο μου και επιθυμώ να λάβω αντίγραφο. Τι μπορώ να κάνω;

Σε περίπτωση απώλειας του ασφαλιστηρίου σας, επικοινωνήσετε με την NN Hellas στο 800 100 60 60 (από σταθερό χωρίς χρέωση) ή στο 210 950 60 60 (από κινητό) για να δηλώσετε την απώλεια και για να σας στείλουμε εκ νέου το συμβόλαιό σας. 

Ήταν η απάντηση χρήσιμη;

Πώς μπορώ να αλλάξω τα προσωπικά μου στοιχεία (Αριθμό ΔελτίουΤαυτότητας, Α.Φ.Μ., διεύθυνση, email, τηλέφωνο);

Για την αλλαγή των προσωπικών σας στοιχείων επικοινωνήστε με την NN Hellas στο 800 100 60 60 (από σταθερό χωρίς χρέωση) ή στο 210 950 60 60 (από κινητό)

Ήταν η απάντηση χρήσιμη;
Θέλετε βοήθεια;
 •     Δωρεάν από σταθερό
  800 100 60 60
 • από κινητό και από το εξωτερικό
  +30 210 950 60 60

 • direct.NNHellas.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Λ. Συγγρού 198, 17671 Aθήνα ΤΗΛ 800 1006060, 210 9506060 E-MAIL info@nndirect.gr WEBSITE www.nndirect.gr