Ρυθμίσεις

Πολιτική ακύρωσης ασφάλισης

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ακυρώσετε το ασφαλιστήριο σας, υπάρχουν τρείς διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να το κάνετε:

Α. Εναντίωση:

 • Αν θεωρείτε ότι το ασφαλιστήριό σας παρεκκλίνει από το περιεχόμενο της αίτησης ασφάλισής σας, μπορείτε να εναντιωθείτε μέσα σε ένα (1) μήνα από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου σας όπως αναγράφεται αναλυτικά στις παραγράφους Εξαιρέσεων, Ειδικών Εξαιρέσεων, Απαλλαγών και Παρεκκλίσεων (άρθρο 2 παρ 5. του Ν. 2496/1997).
 • Αν δεν παραλάβατε το έντυπο πληροφοριών του άρθρου 150 του Ν. 4364/2016 ή εάν κατά την υποβολή της αίτησης σας για ασφάλιση παραλάβατε το έντυπο ελλιπές ή παραλάβατε το ασφαλιστήριο χωρίς τους όρους που διέπουν την ασφάλιση (άρθρο 2 παρ. 6 του Ν. 2496/1997), μπορείτε να εναντιωθείτε μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου.

Το δικαίωμα εναντίωσης παύει να υφίσταται μετά την πάροδο δέκα (10) μηνών από την πληρωμή του πρώτου ασφαλίστρου.

Β. Υπαναχώρηση:

Αν για οποιονδήποτε λόγο επιθυμείτε την ακύρωση του ασφαλιστηρίου σας, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παράδοση του ασφαλιστηρίου σας.  Σε περίπτωση υπαναχώρησης, η ασφάλιση καταργείται αναδρομικά. H προθεσμία άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης αναστέλλεται για όσο διάστημα ο συμβαλλόμενος έχει δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 6 του N. 2496/1997.

Γ. Καταγγελία:

Έχετε το δικαίωμα να καταγγείλετε την ασφαλιστική σύμβαση ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας απευθείας με την NN Hellas στο 210 950 60 60.

Σχετικά Έντυπα και Διαδικασία

Τα υποδείγματα δηλώσεων για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων υπάρχουν στο www.nndirect.gr/shmantika-eggrafa

Οφείλετε να συμπληρώσετε τις αντίστοιχες αιτήσεις εναντίωσης και υπαναχώρησης, συμπληρώνοντας υποχρεωτικά:

 • τον αριθμό του ασφαλιστηρίου
 • το λόγο εναντίωσης/υπαναχώρησης
 • το λογαριασμό σας IBAN

Χρειάζεται οπωσδήποτε να υπάρχει η υπογραφή και η ημερομηνία υπογραφής πάνω στην σχετική αίτηση. Αφού έχετε συμπληρώσει την αίτηση μπορείτε:

 • Να την αποστείλετε ταχυδρομικώς (ΝΝ Hellas, Λ. Συγγρού 198, 17671, Καλλιθέα) - Υπόψη: Τμήματος Direct Distribution
 • Να την αποστείλετε με email στο info@nndirect.gr ή
 • Να την παραδώσετε στα κεντρικά γραφεία της NN Hellas, Λ. Συγγρού 198, 17671, Καλλιθέα
Facebook Share Twitter Share
Θέλετε βοήθεια;
 •     Δωρεάν από σταθερό
  800 100 60 60
 • από κινητό και από το εξωτερικό
  +30 210 950 60 60

 • direct.NNHellas.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Λ. Συγγρού 198, 17671 Aθήνα ΤΗΛ 210 9506060 E-MAIL info@nndirect.gr WEBSITE www.nndirect.gr