Ρυθμίσεις

Διαδικασία αποζημίωσης ασφάλισης υγείας

Εμείς καλύπτουμε τα έξοδα νοσηλείας σας. Εσείς ασχολείστε μόνο με την υγεία σας.

Επειδή γνωρίζουμε ότι σε περίπτωση νοσηλείας προτεραιότητα έχει η αποκατάσταση της υγείας σας, η ΝΝ Hellas αναλαμβάνει τα έξοδα νοσηλείας στο νοσοκομείο σύμφωνα με πρόγραμμα ασφάλισης υγείας NN Direct Health που έχετε επιλέξει.

Κάλυψη νοσηλείας σε συμβεβλημένα νοσοκομεία

Εάν νοσηλευτείτε σε συμβεβλημένο νοσοκομείο, απαιτούνται πέντε μόλις βήματα για την καταβολή της αποζημίωσης:

Βήμα 1ο: Νοσηλεία

Ενημερώστε το γραφείο κίνησης του νοσοκομείου για τη νοσηλεία σας και και θυμηθείτε να έχετε μαζί την ταυτότητα και τον ΑΜΚΑ σας.

Βήμα 2ο: Το νοσοκομείο ενημερώνει την ΝΝ Hellas για τη νοσηλεία σας

Χωρίς καμία ενέργεια από πλευράς σας, το νοσοκομείο αποστέλλει στην εταιρεία μας όλα τα απαραίτητα ιατρικά έγγραφα και πληροφορίες που αφορούν στη νοσηλεία σας.  Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η NN Hellas έχει το δικαίωμα να στείλει δικό της γιατρό για να σας εξετάσει ή για να ενημερωθεί από τον ιατρικό σας φάκελο, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδεχομένως να ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά.

Βήμα 3ο: Κάλυψη

Η NN Hellas ενημερώνει  το νοσοκομείο για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας σας, σύμφωνα πάντα με τους όρους του προγράμματος ιδιωτικής ασφάλισης NN Direct Health και στη συνέχεια το νοσοκομείο σας γνωστοποιεί την κάλυψη της νοσηλείας σας.

Βήμα 4ο: Υπολογισμός κάλυψης

Η NN Hellas καθορίζει το ποσό συνυπολογίζοντας:

 • εάν έχετε προβεί σε αναβάθμιση θέσης νοσηλείας
 • τη συμμετοχή του ασφαλισμένου (εκπιπτόμενο ποσό)
 • εάν έχετε χρησιμοποιήσει κι άλλον ασφαλιστικό φορέα

Βήμα 5ο: Καταβολή αποζημίωσης   

Η NN Hellas πληρώνει απευθείας στο νοσοκομείο τα έξοδα νοσηλείας που έχει εγκρίνει να αποζημιώσει.

 

Κάλυψη νοσηλείας σε μη συμβεβλημένα νοσοκομεία ή δημόσια νοσοκομεία

Εάν νοσηλευτείτε σε μη συμβεβλημένο νοσοκομείο ή δημόσιο νοσοκομείο στην Ελλάδα ή σε νοσοκομείο στο εξωτερικό, πρέπει να ακολουθήσετε 4 απλά βήματα:

Βήμα 1ο: Νοσηλεία

Ενημερώστε το γραφείο κίνησης του νοσοκομείου για τη νοσηλεία σας και και θυμηθείτε να έχετε μαζί την ταυτότητα και τον ΑΜΚΑ σας.

Βήμα 2ο: Αναγγελία

Με την ολοκλήρωση της νοσηλείας σας υποβάλετε στην NN Hellas την αίτηση αποζημίωσης και όλα τα απαραίτητα παραστατικά από το νοσοκομείο. 
Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η NN Hellas έχει το δικαίωμα να στείλει δικό της γιατρό για να σας εξετάσει ή για να ενημερωθεί από τον ιατρικό σας φάκελο, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδεχομένως να ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά.

Βήμα 3ο: Υπολογισμός αποζημίωσης

Η NN Hellas καθορίζει το ποσό συνυπολογίζοντας:

 • εάν έχετε προβεί σε αναβάθμιση θέσης νοσηλείας
 • τη συμμετοχή του ασφαλισμένου (εκπιπτόμενο ποσό)
 • εάν έχετε χρησιμοποιήσει κι άλλον ασφαλιστικό φορέα

Βήμα 4ο: Καταβολή αποζημίωσης   

Η NN Hellas σας καταβάλει το ποσό των εξόδων νοσηλείας που έχει εγκρίνει να αποζημιώσει.

 

Θυμηθείτε ότι:

 • εάν κατά την εισαγωγή σας για νοσηλεία, δεν έχει καταβληθεί η πρώτη δόση του συνολικού (για όλους τους ασφαλισμένους) ασφαλίστρου δεν ενεργοποιείται η ασφαλιστική σας κάλυψη και η NN Hellas δεν αναλαμβάνει να καλύψει τα έξοδα νοσηλείας
 • εάν δεν έχει εξοφληθεί οποιαδήποτε επόμενη δόση, η NN Hellas θα αναλάβει να καλύψει τα έξοδα νοσηλείας σας, αφού πρώτα εξοφλήσετε εσείς το νοσοκομείο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι επίσης να μην έχει ακυρωθεί το ασφαλιστήριό  σας και να εξοφληθούν έστω εκ των υστέρων τα ασφάλιστρα που εκκρεμούν.

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά, μπορείτε να μας καλέσετε στο 210 950 60 60 πριν ή και κατά τη διάρκεια της νοσηλείας σας.

Facebook Share Twitter Share
Θέλετε βοήθεια;
 •     Δωρεάν από σταθερό
  800 100 60 60
 • από κινητό και από το εξωτερικό
  +30 210 950 60 60

 • direct.NNHellas.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Λ. Συγγρού 198, 17671 Aθήνα ΤΗΛ 210 9506060 E-MAIL info@nndirect.gr WEBSITE www.nndirect.gr